Η εταιρεία μας διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στέρεων αποβλήτων και είναι συμβεβλημένη με τα συστήματα ανακύκλωσης ΣΕΔΠΕΚΑΤ ΑΕ και ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ.

Η εταιρεία μας

Με γνώμονα την ποιότητα και τη σωστή και έντιμη συνεργασία με όλους τους πελάτες μας, καθώς και την πολυετή πείρα μας, μπορούμε να εγγυηθούμε για το αποτέλεσμα της εργασίας μας και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών μας

Οι Υπηρεσίες μας

  • Εκσκαφές
  • Επιχωματώσεις
  • Κατεδαφίσεις
  • Μεταφορές Μπάζων
  • Εκβραχισμοί
  • Πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες

Πελάτες

που μας εμπιστεύτηκαν